Litania 1 - Towarzystwo Świętego Wojciecha

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia > Litanie

LITANIA I
(Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Zbiór i Personalia - teczka św. Wojciecha)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Wojciechu,
Św. Wojciechu, z pobożnych i szlachetnych rodziców zrodzony,
Św. Wojciechu, sławo słowiańskich narodów,
Św. Wojciechu, zaszczycie i światło narodu naszego,
Św. Wojciechu, od pierwszych dni niemowlęctwa Bogu poświęcony,
Św. Wojciechu, w dzieciństwie łask Panny Maryi doznający,
Św. Wojciechu, w łasce Boskiej ciągle wzrastający,
Św. Wojciechu, szczególniejszy Maryi czcicielu,
Św. Wojciechu, w postach i modlitwach się kochający,
Św. Wojciechu, mężnie pokusy zwyciężający,
Św. Wojciechu, pogromco szatanów,
Św. Wojciechu, wzorze pokory i posłuszeństwa,
Św. Wojciechu, przenoszący ustronie klasztorne nad zaszczyty pasterskie,
Św. Wojciechu, doskonałości życia jedynie pragnący,
Św. Wojciechu, cudami od Boga w życiu wsławiony,
Św. Wojciechu, dobre uczynki pilnie pełniący,
Św. Wojciechu, towarzyszu poufały króla Bolesława,
Św. Wojciechu, miłością najwyższą z Królem Niebios połączony,
Św. Wojciechu, niezmordowany pracowniku w winnicy Chrystusowej,
Św. Wojciechu, Apostole narodu pruskiego,
Św. Wojciechu, od bałwochwalczych Prusaków zamordowany,
Św. Wojciechu, od samych niewiernych równo ze złotem ceniony,
Św. Wojciechu, ozdobo św. Kościoła Gnieźnieńskiego,
Św. Wojciechu, drogi skarbie miasta Gniezna,
Św. Wojciechu, Patronie i opiekunie narodu naszego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módl się za nami Święty Wojciechu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Niechaj nam, błagamy Cię Panie Boże, Błogosławiony Sługa Twój Wojciech, Biskup i Męczennik, zjedna Twoje przebaczenie, abyś nam i występki nasze przebaczyć oraz dobrodziejstw pożądanych udzielić łaskawie raczył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego